Head. Office - Charkop : 022 2869 3605 / 2869 4677       Malad : 022 2844 1379 / 3214 1671       Dindoshi : 022 6517 2301 /+91 98694 74674       Gorai : 022 2867 7439 / 022 6536 3315       Dahanukar Wadi : 022 2967 9590 / 022 6536 3316       Borivali : 022 6533 0112 / +91 98213 99014       Motilal Nagar : 022 28782567 / 022 6533 0110       Mahavir Nagar : 022 65363320      

S.S.C. MARCH 2015

 • 94.40%

  Atharva Patil
 • 93.60%

  Akshata Pawar
 • 93.40%

  Radhika Madhav
 • 93.00%

  Isha Sawant
 • 92.80%

  Bhavana Maddi
 • 92.80%

  Kasturi Pradhan
 • 92.80%

  Sakshee Kondvilkar


Subjects Toppers

Sanskrit

Maths

S.Science

Science

Hindi

English

99

98

97

95

91

90